Arja Källbom

                       

Axplock ur CV:

 

Byggnadsantikvarie från Högskolan på Gotland, examen 2008. Har även läst byggnadsvård på Chalmers. Praktisk byggnadsvård på Byggnadsvård Qvarnarp (2002-2003).


Restaureringsmålare som arbetar med äldre måleritekniker och material.  Specialitet: jordpigment, äggoljetempera, furutjära, kaseinfärger, vattenglas/silikatfärger, rengöring av tapeter, lagning av limfärgsmåleri, rekonstruktion och retuschering av dekorationsmåleri. Utför dekorationsmåleri. 

 

Metallurg från Bergsskolan i Filipstad, examen 1990. Har 15 års industriell erfarenhet av materialutveckling, haverianalyser, materialundersökningar, legeringsutveckling, processutveckling, nedbrytningsmekanismer. 

 

I november 2021 disputerade jag inom ämnet linoljefärger för rostskyddsändamål, på Göteborgs Universitet. Jag är nu filosofie doktor i Kulturvård, Hantverksvetenskap. Avhandlingen med titeln: 

Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills
går att beställa eller ladda ner från denna länk (inkl errata): https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/69444

 

Kontakta mig : Telefon 070-6573475, arja@stationormaryd.se