Vi arbetar med kulturmiljövård

 

Vi kan hjälpa er med:

Antikvarisk medverkan


Kulturhistorisk värdebeskrivning          

Besiktning
Projektering

Skadeutredning

Åtgärdsförslag

Vårdprogram/plan

Inventering
Arkivsökning

Dokumentation

 

 

historiska rum

Foto: Arja Källbom