Hantverkare inom äldre måleritekniker

 

Dekorationsmåleri 
Restaurering av äldre måleri
Lagning av tapeter
Praktisk instruktion/utbildning

 

Färgsättning
Gestaltningsförslag

Arbetsbeskrivning

Handlingsplan, prioritering         

 

 

 

 

 

  marmorering
Vi utför bl a marmorering, ådring, schablonmåleri, frihandsmålning.  

 

Foto: Arja Källbom